شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - Saturday 22 October 2016

مزدک بامدادان

سایه‌های بلند اندوه - دو

عاشورا و مسلمانی ما

چکیده عاشورا ستمدیدگی است و ایستادگی، و اندوه شیرینی که جان ما را در پی مرگ جنگاور مظلوم برمی‌آکند. پس ما ایرانیان چه شیعه باشیم و چه نباشیم، چه مسلمان باشیم و چه بی‌دین، چه مارکسیست باشیم و چه هوادار سرمایه‌داری، هرگاه کسی یا کسانی را بیابیم که در چارچوب‌های عاشورائی ما بگنجند، دل و دین از کف می‌دهیم و خرَد را فرو می‌گذاریم و لگام زندگی به شور حسینی می‌سپاریم.

اشکان آویشن

عطار در میزبانی سیمرغ / بخش دَهُم

در این داستان نمادین که «عشق» می‌تواند معجزه‌ها در آستین داشته‌باشد، ناگهان دیدگاهی در برابر انسان قد عَلَم می‌کند که «صدعالَم گناه» را با یک بار «توبه‌کردن» از روی دوش خویش برمی‌دارد. این نیز از آن بدآموزی‌هایی است که نمی‌تواند در کنار داستان درس‌آموزی همچون منطق‌الطیر و یا حتی عشق شیخ صنعان به دختر ترسای رومی قرارگیرد

فاضل غیبی

نیچه، راهگشای عصر جدید(۶)

چنانکه دیدیم نظرات نیچه در ورای کلام شاعرانه و انتقادهای سوزنده (و گاهی گستاخانه و دشنام‌گونه) بسیار ساده و صمیمی است و در نهایت همان چیزهایی است که هر کس می‌تواند به کمک عقل سالم دریابد. تا آنجا که می‌توان پرسید چه تفاوتی میان حرف آخر نیچه با پند و اندرزهای کهن وجود دارد؟

مزدک بامدادان

سایه‌های بلندِ اندوه - یک

عاشورا و کیستیِ ما

به روزگار کودکی من آئین تعزیه و شبیه‌خوانی به انبوهی از شاخ‌وبرگهای شگفت‌آور آراسته شده بود. در میانه تاخت‌وتاز سپاهیان ابن‌سعد بناگاه درویشی با کشکول و تبرزین پدیدار می‌شد و به کمک حسین می‌شتافت. پس از او گروهی که جوانان عجم نام داشتند، به یاری حسین می‌آمدند و در پی آنان «فرنگی» با شاپو و عینک دودی و پیپ پا به میدان می‌نهاد.

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

اشکال مختلف حقوق انسانی قبل از منشورهای حقوق بشر!

ارسطو غیر یونانیها را بربر و وحشی می نامید. این پیشداوری بخشن در نوشته های اجتماعی و سیاسی ارسطو نیز انعکاس داشت! با این جمع بست مایل هستم اشاره ائی به زمینه های تکامل اندیشه ی سیاسی در رم و به طبع آن به توضیح رابطه های گروه های اجتماعی، مسائل حقوقی و مجازات در روم پیش از میلاد بپردازم.

ناصر کاخساز

اندیشه‌هایی در باره جهان -۱۱

سازماندهی ملی به سازماندهی فراساختاری و فرااعتقادی می‌گوییم. مشکل با سازمان‌های سنتی موجود این است که جنبش هم از مبارزه آنها علیه استبداد بهره می‌گیرد و هم اینکه این سازمانها حامل بحران‌های ژرفی هستند که مانع شدمان و تکوین جنبش ملی می‌شوند.

مزدک بامدادان

بررسی شیوه‌های تاریخ‌نگاری اسلامی‌– یازده

مغاک تیره تاریخ

نشان داده شد که میان داده‌های سیره و آنچه که در سوره‌های مکی قرآن آمده است، کمترین همپوشانی دیده نمی‌شود. اکنون باید دید قرآن و سیره درباره بازه مدنی، که به گمان من پرارجتر از بازه مکی است، چه آورده‌اند.

فاضل غیبی

نیچه، راهگشای عصر جدید(۵)

از هر سو به فهم سخن نیچه نزدیک شویم با شگفتی درمی‌یابیم که انسان‌دوستی، کانون اندیشه و احساس او را تشکیل می‌دهد و شایعات دربارۀ او جز یاوه‌هایی بی‌پایه نبوده است. با این دید است که می‌توانیم به مفهوم واژه‌هایی بپردازیم که با فلسفۀ او عجین شده است.

اشکان آویشن

عطار در میزبانی سیمرغ / بخش نُهُم

باری، شیخ را که اینک در شرایطی از گیجی و منگی به سر می‌بَرَد، به «صومعه» می‌آورند تا مقدمات «تغییر دین» را از ظاهر او که لباس‌هایش باشد آغازکنند. نخست آن‌که بر مردی مانند او که نه چشم و گوشش در آن مستی عمیق به درستی می‌شنود و نه اندام‌های بدنش از وی اطاعت می‌کنند، زُنّار می‌بندند تا نخستین جلوه‌های «ترسایانه» در او آشکار گردد.

ناصر کاخساز

اندیشه‌هایی در باره جهان - ۱۰

نویسنده‌ای که بخاطر خوشایند مردم و هورا کشیدن دیگران، می‌نویسد نمی‌تواند از جسارت طرح ایده‌ای که هنگام آن فرارسیده است برخوردار باشد. ایده‌هایی که هنگام طرح آنها فرا رسیده است همواره مستلزم پیروی نکردن از ستاتوکو و از فضای تحریک شده‌ای است که در برابر طرح ایده‌های دیگر مقاومت می‌کنند.

طاهره بارئی

گام به گام تا «گلوبال دموکراسی»

سیمون وی با صدای بلند می‌گوید احزاب سیاسی سازمانهائی هستند که برای کشتن هر چه حس عدالت و حقیقت در روح مردم طراحی شده‌اند. به‌محض آنکه معیار‌های غلط مستقر شد، معیار نیکی شد رشد حزب و حزب غایت خواسته شد، نه ابزاری به سوی آن، و کذب پاگرفت، فشار شدید روی اذهان وارد خواهد آورد. ذهن را در کارکردش مختل خواهد نمود. بین توتالیتاریسم و کذب و دروغ، رابطه بسیار نزدیک وجود دارد.

فاضل غیبی

نیچه، راهگشای عصر جدید(۴)

نیچه با اندیشه‌ای انقلابی، دو زمینۀ مهم در جهان مدرن یعنی «آفرینش هنری» و «روانشناسی» را بر پایه‌ای نوین قرار داد. چنین است که گفته‌اند، در فلسفۀ او هیچ چیز آنجایی که پیش از او بود، قرار ندارد. همۀ مفاهیم و ارزشها از جای خود سقوط می‌کنند و در جهان و فضایی دیگر معنی و مقام تازه‌ای می‌یابند. این است که بدون نیچه جهان مدرن غیرممکن بود و بدون درک و دستکم آشنایی با فلسفۀ او درک مدرنیته ناممکن است.

آرشيو انديشه
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2016
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.