چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
Wednesday 28 October 2020
ايران امروز

علی‌محمد اسکندری‌جو

دکتر مصدق در راهیابی استقلال ایران

برخی ”پیر ایران“ را ارج نمی‌نهند که البته ملالی ‏نیست جز اندکی انصاف. بااین حال شایسته نیست اینجا و آنجا علیه او تیغ از رو بسته تا به زعم ‏خویش در مقاله و مصاحبه، علیه او سخنی سخیف گویند و اتهامی ناروا زنند تا از این نمد نفرت ‏پراکنی شاید کلاهی بسازند آنهم علیه پیر آزاده‌ای که همچنان در تاریخ معاصر ایران حبس شده ‏است.

قربان عباسی

زندگی به رغم تاریخ

ایدئولوژی مثل عنکبوت عمل می‌کند. تار می‌تند و سپس قربانیان خود را در میان تارهای خود گرفتار می‌کند. قربانیان به تدریج فلج می‌شوند تا عنکبوت همچنان با ذخیره آنها در شبکه تارهای خود بقای خود را تضمین کند. بیرون آمدن از تله ایدئولوژی مستلزم یک چیز است؛ عشق به حقیقت و برصدرنشاندن آن و البته جسارت بیان آن.

ایراندخت سهند

کنکاشی در روان‌پریشی تروریسم مجاهد-‏‎ ‎فدایی

عصب شناسی مغز و هویت(۳)

در بخش پیش در مورد نگاهی که انسان‌ها به خود دارند به منزله‌ی معیار هویت آنان گفتیم. یکی از عناصر اصلی این هویت مبانی نظری است. از این رو، در این قسمت خواهیم کوشید تا مبانی نظری سازمان مجاهدین خلق را مورد بررسی قرار دهیم. کامل‌ترین مجموعه‌ای که مبانی نظری‌عقیدتی سازمان در آن ترسیم شده است، پانزده جلد کتاب با عنوان تبیین جهان (قواعد و مفهوم تکامل) است که در اصل سخنرانی مسعود رجوی است.

قربان عباسی

وجدان بیدار

تاریخ نشان داده است که خوش‌ نیت‌ترین انسان‌ها در صورتی که به ‏قدرت برسند ممکن است به بدترین خائنان به روح و روان آدمی ‏تبدیل شوند. اما در تبدیل شدن این آرمان‌گرایان به بزرگ‌ترین ‏جلادان و خائنان تاریخ، مردمان نیز سهم دارند. شک نیست که بخشی از ‏قدرت مهارناشدنی مستبدان محصول شیفتگی مردمان است به گم کردن ‏خویش در جمع.

ایرج سروآزاد‏

چند نکته در پیرامونِ واقعیت‌هایِ ایرانی

تردیدی وجود ندارد که خطرناک‌ترین و موذی‌ترین آسیب‌زنندگان به حیاتِ اجتماعیِ ایرانیان، دزدانِ فرومایه و باندهایِ ‏قدرت و غارت در داخل بوده‌اند و هستند. تهدیدهایِ بیرونی و تحریکِ چنین تهدیداتی، در بوق و کرنا دمیدن برایِ رد گم ‏کردن است. زمینه‌سازانِ هرنوع تجاوز و تهدید و شکست و تفرقه و نفرت پراکنی‌هایِ گوناگون در میانِ مردم را باید در ‏خانه جست و جو کرد.

کلاوس شواب / ترجمه:‌جمشید خونجوش

«نئولیبرالیسم روزگار خودرا سپری کرده است»

به طور معمول، تحت عنوان نئولیبرالیسم به یک سرمایه‌داری بی‌قاعده و بی‌بند و بار اشاره می‌شود. و دقیقاً کشورهایی که این استراتژی را با شدت بیشتری به جلو سوق داده‌اند - به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر - بیشترین صدمات را از کرونا خورده‌اند. پاندمی بار دیگر نشان داده است که نئولیبرالیسم در این شکل، روزگار خود را سپری کرده است.

علی‌محمد اسکندری‌جو ‏

گوته، شاملو و داوری تاریخ

در برهه جنگی تاریخ معاصر به دنبال نویسنده و شاعری می‌گشتم که چنانچه آثار او را با "متراژ" ‏ایرانی بسنجم معادلی در قامت یوهان ولفگانگ مشهور به "گوته" آلمانی درآید که احمد شاملو ‏درآمد. این تناظر استعاری را به سبب داوری تاریخ درباره این دو شاعر آوردم که گویی به گناه ‏یکی، دیگری مجازات می‌شود!

هاشم آقاجری

فرآیند دموکراتیزاسیون وچالشهای آن درتاریخ معاصر ایران

آزادی و دموکراسی، استقلال و ناوابستگی، عدالت در معنا و مفهوم موسع برابری‌طلب و تبعیض‏زدای آن، رشد و توسعه اقتصادی، همبسته‏های جدایی‏ناپذیرند که هیچ یک را بدون دیگری به ویژه بدون نظامی دموکراتیک نمی‏توان داشت و باید آنها را به طور موزون و هماهنگ ایجاد و حفظ کرد. ایران امروز در پایان دهۀ دوم قرن بیست و یکم، بیش از هر زمان دیگری در گذشته برای چنین گذاری آمادگی دارد.

قربان عباسی

(گفتاری درباره بردگی ‏خودخواسته)

نگاهی به اندیشه‌های اتین دولابوئسی

‏«اکنون می‌خواهم دریابم چگونه می‌شود این‌همه انسان، این‌همه ده، این‌همه شهر و این‌همه کشور گاه ‏خودکامه‌ای را برتابند که جز قدرتی که خود به آنان می‌دهند قدرتی دیگر ندارد و نمی‌تواند هیچ ‏گزندی به آنان رساند مگر آن‌که آنان خود بخواهند و نمی‌تواند به آنان هیچ ستمی روا دارد مگر ‏آن‌که آنان خود ترجیح دهند رنج بکشند و دم برنیاورند»‏

علی‌محمد اسکندری‌جو

رضا شاه در نقطه کور تاریخ

تاریخ فقط آینه نیست که در آن ببینیم آنچه را که می‌بینیم بلکه نقطه کوری دارد که نمی‌‏بینیم آنچه را که باید ببینیم. اینجا اگر تاریخ را بسیار فشرده و خلاصه کنم تا در ذهن ما "ملکه" شود ‏پس تاریخ همان حافظه است؛ حافظه یا روایتی که با مهارت طراحی و ساخته می‌شود تا به ما ‏هویت، هدف و معنا بدهد.

محسن رنانی / حسین قربانی

در فرایند آموزش، «پرسش» را قدر بدانیم

کودکان محکوم، دیکتاتورهای حاکم

اولین پیامد یک نظام آموزشی‌ که در آن، معلم، گوینده صرف و دانش‌آموز شنونده صرف باشد، شکل‌گیری رابطه سلطه میان دانش‌آموز و معلم است... اگر در جامعه‌ای در همه بخش‌ها و همه مشاغل اداری و غیر‌اداری و همه تعاملات روزمره تا جایی که امکان دارد سلطه‌گری صورت می‌گیرد به دلیل آن است که در مدارس از کودکی به‌طور آشکار یا پنهان یا به‌صورت رسمی یا ضمنی، سلطه‌پذیری آموزش داده شده است.

هاشم آقاجری

طالقانی، ابوذر آزادی

نهاد انتصابی در ایران، در آغاز موری است که به تدریج مار می‌شود و سرانجام به اژدهایی ‏لویاتان وار تبدیل می‌گردد که همه‌ی نهادهای انتخابی را می‌بلعد و آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم و ‏ملت را بلا موضوع و بلا مفهوم می‌سازد. گذار نظری و عملی طالقانی از مشروطیت به جمهوریت و در ماه‌های پایانی عمر به جمهوری شورایی، جمع‌بند نظری-عملی این ‏پراکسیس تاریخی بود.‏

قربان عباسی

توسعه کاربست خرد است، پیش رفتن و نه فرورفتن

توسعه آرزوی ماست. آرزویی تحقق ‏نیافته لکن باید بیابد و امکان آن جز به تغییر نگاه ‏از آسمان به زمین، جز وفاداری پراشتیاق به زمین، جز به ذهنی ‏باز و مبدع و نه الزاماً پر ممکن نخواهد بود. پیشرفت پیش ‏رفتن است و نه فروفتن. آن که چشم به آسمان می‌دوزد‌ای بسا ‏درچاه فروافتد... توسعه کاربست خرد است که ‏نداشتیم. قصه همین است که شاعر خردگرای‌مان گفت: «به یزدان ‏اگر ما خرد داشتیم»

محمود سریع‌القلم

آلمانی‌ها چگونه حکمرانی می‌کنند؟

آلمانی‌ها چهار درس کلیدی به واسطۀ فاجعۀ جنگ جهانی دوم آموختند: تسلطِ یک طرز تفکر در جامعه به بسیاری تصمیم‌های اشتباه منجر می‌شود. / وجود یک حزب فراگیر تنها به پوپولیسم منتهی می‌شود. بدون اجماع‌سازی میان دولت و ملت، جامعه روی رشد، پیشرفت و ثبات را نخواهد دید / و بدون مناظره در سطح جامعه نمی‌توان به توسعه دست یافت.

آرشيو انديشه
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.