آرشيو اندیشه
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ Wednesday 7 June 2023
ايران امروز
فشرده‌ای پیرامون خاستگاه گنوسیسم یا عرفان | آرمین لنگردوی
فرهنگ نقد و مدارا پیش‌درآمد رهایی | قربان عباسی

اسفندیار طبری

نظری به کتاب جدید شیریندخت دقیقیان

شیریندخت دقیقیان کتابی نگاشته که برای نقد عرفان ایرانی و شناخت منابع تعصب‌آلود تاکنونی، اهمیت بسیاری دارد. او در این کتاب به طور سیستماتیک در ابتدا به واژگان و مفاهیمی می‌پردازد که تاکنون در فرهنگ ایرانی نسبت به آنها شناختی وجود نداشته، ولی پایه‌های تاریخی مفاهیم عرفانی هستند. شناختن و ‌تعمق در حکمت قبالا بدون شک می‌تواند پنجره‌های تازه‌ای نه تنها در شناخت عمیقتر عرفان ایرانی، بلکه برای کشف دلایل انحطاط در بخشی از تفکر سنتی ایرانی بگشاید.


سکولاریسم چیست؟ | م. روغنی
کادرسازی و تشکیلات بر کدام اصول بایسته است؟ | عباد عموزاد
در نقد کتاب «عقل و نقل» | سلمان گرگانی
رضاشاه، ایرانیزاسیون و پان‌ایرانیسم | جمشید فاروقی
دو کودتای خمینی | علی سعیدزنجانی
جای بهائیان در رستاخیز نوین ایران خالی است! | فاضل غیبی
مقابله با اخبار جعلی را از فنلاندی‌ها بیاموزیم | جنی گروس / نیویورک تایمز
ترس در تضاد با روح دموکراسی | قربان عباسی
غرب‌هراسی و غرب‌ستیزی روشنفکران ایرانی | قربان عباسی
توتالیتاریسم دینی: شر مبتذل | سعید سلامی
از دوران‌های تاریخ‌ساز و کنشگران فسیل‌شده | فرامرز حیدریان
توان و ناتوانی روشنفکران در تحولات سیاسی | م. ضیاء
توان و ناتوانی روشنفکران در تحولات سیاسی | م. ضیاء
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023